Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. Podanie Z Państwa strony nie jest wymagane wyrażenie zgody ani podejmowanie jakichkolwiek innych działań.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:
PPHU EMAPOL Paweł Matys
ul. Piotrkowska 182
90-368 Łódź

Jak można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można skontaktować się:

 • telefonicznie: +48 42 636 23 07 (koszt wg taryfy operatora);
 • przez Internet pisząc na adres e-mail: info@emapol.pl;
 • listownie na adres siedziby Administratora:
  PPHU EMAPOL Paweł Matys
  ul. Piotrkowska 182
  90-368 Łódź

W jakich celach Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 pkt. a/b/c/d/e) w celach:

 • świadczenia usług;
 • realizacji umów;
 • realizacji obowiązków prawnych.

Informacja o obowiązku lub dobrowolności

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umów oraz wypełnienia obowiązków prawnych. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do realizacji celów. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Jak dane osobowe są przechowywane i jak długo?

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

Komu i dlaczego Administrator udostępnia dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, w szczególności:

 • organom administracji publicznej;
 • bankom i instytucjom płatniczym;
 • dostawcom usług IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości i poprawności działania systemów teleinformatycznych;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
 • organom egzekucyjnym w przypadku prowadzonych egzekucji sądowych lub administracyjnych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jakie prawa posiadacie Państwo w zakresie ochrony danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.