Mapa Księżyca z nomogramem faz

Nomogram pozwala określić fazę Księżyca dla każdego dnia w okresie od 1990 do 2025 roku.
Autor: Stefan Janta - Planetarium Śląskie

Nomogram Faz Księżyca, autor: Stefan Janta - Planetarium Śląskie
avers                      revers

Zobacz także: